Jdinstvena analiza tendera
PRETRAGA
OBRAZOVANJE
STIPENDIJE NA FACEBOOK-U
VESTI
Naslov:
Odluka o dodeli stipendija za studente sa teritorije Grada Subotice za školsku 2010/2011. godinu
Datum:
16.12.2010
Izvor:
Na osnovu člana 15. Odluke o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice («Službeni list Grada Subotice» broj 19/10), Gradonačelnik dana 13.12.2010. godine donosi

O D L U K U
o dodeli stipendija za studente sa teritorije Grada Subotice
za školsku 2010/2011. godinuČlan 1.

Na osnovu raspisanog i objavljenog Konkursa za dodelu stipendija za studente sa teritorije Grada Subotice za školsku 2010/2011. godinu, rang liste i predloga Komisije za dodelu stipendija, za školsku 2010/2011. godinu stipendije se dodeljuju sledećim studentima:

1. Popadić (Zoran) Kristini
2. Katić (Jovo) Jovanki
3. Varkulja (Laslo) Čili
4. Kenjereš (Tinde) Adeli
5. Mukić (Joso) Nataši
6. Ago (Jožef) Kristini
7. Novkov (Nikola) Nini
8. Tomić (Nikola) Bojani
9. Marković (Branislav) Nataši
10. Sukola (Geza) Agoti
11. Mihalek (Đorđe) Biljani
12. Lazarević (Zoran) Aleksandri
13. Milković (Natalija) Aniti
14. Marijanović (Mladen) Nedi
15. Višnić (Nikola) Tamari
16. Jakovljević (Miloš) Dijani
17. Marčelić (Vladimir) Marku
18. Karlaš (Milanko) Bojanu
19. Živanović (Đojo) Sanji
20. Đuran (Jovan) Jovani
21. Ćućuz (Slavko) Veljku
22. Ćućuz (Slavko) Milici
23. Matković (Jovan) Luki
24. Đukić (Mladinko) Igoru
25. Berković (Borislav) Maji
26. Francišković (Ljubica) Nataliji
27. Čović (Grgo) Dijani
28. Kadar (Bela) Davoru
29. Blesić (Ivan) Andriji
30. Merković (Marinko) Andrei
31. Margetić (Miloš) Jasmini
32. Rafa (Zoltan) Rolandu
33. Der (Andraš) Andoru
34. Halas (Erika) Žaklini
35. Brener (Janoš) Gaboru
36. Maravić (Dmitar) Maji
37. Vučković (Snježana) Maji
38. Gabrić (Neven) Sabini
39. Barlai (Jene) Ziti
40. Pap (Robert) Silardu
41. Katić (Jovo) Jeleni
42. Ćopić (Zoran) Sonji
43. Radulović (Stanimir) Stojanki
44. Mandić (Tomislav) Aleksandri
45. Kovačević (Lazar) Merimi
46. Mickoski (Dragiša) Aleksandri
47. Čakić (Željko) Nini
48. Kvržić (Duško) Jovani
49. Henig (Dragutin) Nataši i
50. Krivokapić (Radosav) Marijani.

Član 2.

Stipendija se dodeljuje najviše do visine iznosa stipendije na koji se ne plaća porez na dohodak građana po Zakonu o porezu na dohodak građana.

Član 3.

Stipendija se isplaćuje studentu za školsku godinu u deset jednakih mesečnih rata do petog u mesecu za prethodni mesec.
Iznos stipendije za mesec oktobar, novembar i decembar 2010. godine će se isplatiti po potpisivanju Ugovora o stipendiranju.

Član 4.

Isplata dodeljenih sredstava na ime stipendija studentima izvršiće se sa Funkcije 960 rashodi za studente za 2010 i 2011. godinu od strane Službe za finansije Gradske uprave Grada Subotice.

Član 5.

Po konačnosti ove Odluke sa studentom – korisnikom stipendije zaključuje se Ugovor o stipendiranju u skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice (“Službeni list Grada Subotice” broj 19/10).

Član 6.

Ova Odluke objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Grada Subotice (veb-sajt Grada).
Student kome nije dodeljena stipendija ima pravo žalbe Gradskom veću Grada Subotice u roku od osam dana od dana objavljivanja Odluke o dodeli stipendija na vebsajtu Grada.

Izvor: Grad Subotica
Ocena: 
Vaša ocena: 
   
  • Pošalji prijatelju
  • Del.icio.us
  • Digg
  • My Web
  • Facebook
  • MySpace
  • Newsvine
  • Google

Učitavanje ...
LoadingImage