Jdinstvena analiza tendera
PRETRAGA
OBRAZOVANJE
STIPENDIJE NA FACEBOOK-U
VESTI
Naslov:
Ko hoće na studije u Beč mora da plati duplo više
Datum:
20.11.2017
Izvor:

Oni će od februara naredne godine plaćati ubuduće dvostruko višu semestralnu taksu, a oni koji već studiraju biće "pošteđeni" ove mere koja stupa na snagu od februara, do 2021. ukoliko ispune određene uslove, a nakon tog datuma moraće i oni da plaćaju.

 

Rektorat Bečkog univerziteta je odlučio da cenu semestralne takse prilagodi onoj koja se naplaćuje na ostalim austrijskim univerzitetima. 

 

Novi studenti Bečkog univerziteta iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine od letnjeg semestra 2018. pored doprinosa za studentsku organizaciju OeH u iznosu od 19,20 evra plaćaće dvostruko višu školarinu u iznosu od 726,72 evra. 

 

Studenti koji već studiraju do 30. novembra 2021. semestralnu taksu plaćaju po staroj ceni, ako ne menjaju smer, ne upisuju dodatni smer, ne prekidaju studije, redovno polažu ispite, ne prelaze direktno u nastavku na Master-/Doktorat-/PhD-studije. Ko do 2021. sve navedene tačke ne ispuni za svaki semestar moraće odmah da plaća dvostruko višu taksu. 

 

Student koji posle uplate takse po staroj ceni 363,36 evra promeni smer ili upiše dodatnu grupu, moraće da plati taksu od 726,72 evra. Ako ne uplati, gubi pravo na studiranje. 

 

Od "poskupljenja" izuzeti su studenti iz nerazvijenih zemalja sveta, studenti iz trećih država koji su pet godina pre prijema na fakultet živeli u Austriji, a kao dokaz moraju podneti izvod iz Zavoda za socijalno osiguranja kao dokaz o zaposlenju koje prelazi granicu minimalne plate na koju se ne plaćaju doprinosi ili o korišćenju socijalnih usluga kao što je novac za nezaposlene, ili kompletno svedočanstvo nekog univerziteta o ispitima koji su položeni u Austriji, ili potvrdu o primanju dečjeg dodatka. 

 

Izuzeti su i studenti koje je neka osoba po zakonu obavezna da izdržava, bračni partner, a u tom slučaju kao dokaz služi potvrda o prijavi redovnog prebivališta u Austriji, venčani odnosno rodni list ili dokaz o saosiguranju preko osobe dužne da izdržava studenta ili neki drugi dokaz, koji dokazuje obavezu izdražavanja podnosioca zahteva od strane takvog lica. 

 

Ovaj status mogu da dobiju i diplomate, novinari iz neke treće države, kao i njihovi bračni partneri i deca, ali i oni moraju dokazati svoj status. Zahtev za pravno izjednačavanje mora se podneti na vreme i u korektnoj formi, a o svakom zahtevu se pojedinačno odlučuje. 

 

Studenti koji sada uče nemački na "Vorstudienlehrgang-u" moraće da plate dvostruko višu taksu ako redovne studije započnu u letnjem semestru 2018. Ko je u zimskom semestru 2017. započeo Master posle završenog Bačelor-a i dalje ne plaća duplu cenu, a ko je sada u zimskom semestru upisan na više smerova, može da napusti sve osim jednog i onda ne mora da plaća višu školarinu.

Ocena: 
Vaša ocena: 
   
  • Pošalji prijatelju
  • Del.icio.us
  • Digg
  • My Web
  • Facebook
  • MySpace
  • Newsvine
  • Google

Učitavanje ...
LoadingImage