Jdinstvena analiza tendera
PRETRAGA
OBRAZOVANJE
STIPENDIJE NA FACEBOOK-U
VESTI
Naslov:
Hiljadu stipendija iz kase grada
Datum:
10.04.2011
Izvor:
Hiljadu studenata slabijeg materijalnog statusa dobiće od grada stipendije kojima će moći da plate deo školarine. Akademci treba da konkurišu do 15. aprila, a komisija će do 15. maja sačiniti rang liste.

Pravo na novčanu pomoć ostvariće studenti svih fakulteta koji imaju od 48 do 59 ESP bodova u školskoj 2009/10. godini, a pripadaju materijalno ugroženim kategorijama.

Komisija (predstavnici Sekretarijata za obrazovanje i članovi Gradskog veća) će bodovati zahteve sa maksimalno 60 poena na osnovu dokaza o mesečnim primanjima po članu porodice i sa najviše 40 bodova za uspeh na studijama.

Budžet za pomoć studentima (50 miliona dinara) neće se deliti na jednake „kriške”. Iznos će odrediti visina školarine koju dobitnik bespovratne stipendije treba da plati u ovoj godini.

Sekretarijatu za obrazovanje u Ulici kraljice Marije 1 kandidati treba da pošalju uverenja o državljanstvu, dokaz da su samofinansirajući studenti, potvrdu o stečenim ESP bodovima u školskoj 2009/10. godini (od 48 do 59 bodova), školarini koju treba da plate za 2010/11, fotokopije lične karte i kartice tekućeg računa i uverenje o mesečnim novčanim primanjima u porodici po članu domaćinstva.

– Prijave kandidata proveravaće komisija. Studenti fakulteta Univerziteta u Beogradu dobiće 625 stipendija, dok 330 sleduje akademce viših škola, a 45 Univerziteta umetnosti – kaže Jovana Mehandžić, član Gradskog veća.

U određivanju broja stipendija po fakultetima komisija se rukovodila brojem studenata u visokoškolskim ustanovama i procentom onih koji su ostvarili potreban broj bodova na studijama.

Tako, prirodno-matematičke fakultete sleduje 160 stipendija, tehničko-tehnološke 115, društveno-humanističke 350, a fakultete likovnih i primenjenih umetnosti 20. Fakultetima dramskih i muzičkih umetnosti namenjeno je 25 stipendija, visokoj elektrotehničkoj školi 135, visokoj školi za informacione tehnologije 65 i visokoj zdravstvenoj školi 135.

Izvor: Politika
Ocena: 
Vaša ocena: 
   
  • Pošalji prijatelju
  • Del.icio.us
  • Digg
  • My Web
  • Facebook
  • MySpace
  • Newsvine
  • Google

Učitavanje ...
LoadingImage