Jdinstvena analiza tendera
PRETRAGA
OBRAZOVANJE
STIPENDIJE NA FACEBOOK-U
VESTI
Naslov:
Doktor nauka sa 29 godina
Datum:
08.11.2010
Izvor:
Boranin Đorđe Nikolić sa samo 29 godina postao je najmlađi doktor nauka na Tehničkom fakultetu u Boru. Na Mašinskom fakultetu u Nišu na Katedri za transportnu tehniku i logistiku završio je pre četiri godine petogodišnje osnovne akademske studije sa prosečnom ocenom 9,18 tokom studiranja i sa desetkom diplomirao na ovoj visokoškolskoj ustanovi, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera mašinstva.

Iskustva stečena tokom dve godine rada na borskom Tehničkom fakultetu i svoje interesovanje za zaštitu čovekove okoline pretočio je u doktorsku disertaciju, čime je stekao zvanje doktora nauka.
 
- Čini mi se da sam pronašao ono čime želim da se bavim. Punih godinu i po dana radio sam na doktorskoj disertaciji na temu “Multikriterijumska analiza distribucije zagađujućih materija u urbanoj okolini topionice bakra“, koja se odnosi na borsku topionicu. Njen cilj je da pruži doprinos u formiranju matematičkih modela koji daju mogućnost poboljšanja upravljanja materijalnim tokovima, kao i prevenciju i kontrolu negativnih efekata industrijske proizvodnje na životnu okolinu. U narednom periodu ću se posebno založiti u istraživanjima kojima ću pokušati da prikažem sliku o stanju ljudskog organizma kada je je u pitanju koncentracija teških metala, što se može otkriti studijom biomarkera, odnosno putem analize krv, uočiti i koliki je sadržaj teških metala, kakvu reakciju i koje bolesti kod ljudi izaziva - kaže Nikolić.

Mlad i ponosan na dosadašnje rezultate, ovaj neumorni čovek uporno teži ka novim naučnim saznanjima a kako kaže, najveći uspeh bavljenja naukom jesu oni rezultati nastali tokom istraživanja neke oblasti koji ljudima i koriste. Dajući svoj doprinos naučnom razvitku, svakodnevno ulaže svoj maksimum radeći minimum po 16 sati dnevno.

- Uspeh je merljiv isključivo upornim radom i rezultatima koje ostvarite nakon toga. Trenutno sam asistent za užu naučnu oblast industrijski menadžment i radim sa studentima vežbe. Stalno pokušavam da ih uputim na jako važnu činjenicu a to je da budu uporni i da dobro iskoriste priliku tokom studiranja jer je svakome pružena šansa za usavršavanjem i dokazivanjem. Želim da im skrenem misli sa već ustaljenih teza kojima pojedini studenti teže, a to je da je bitno samo imati diplomu, i uputim ih da šansu koja im se pruža za novim otkrićima i usavršavanjem iskoriste na vreme - dodaje Đorđe.

Profesore na borskom fakultetu ne prestaje da iznenađuje svojom samostalnošću, brzinom kvalitetnog i efikasnog rada. Pored velikog zalaganja i mukotrpnog rada na novim naučnim saznanjima, Nikolić ističe da su deo njegovog uspeha i njegov mentor dr Živan Živković, redovni profesor na Tehničkom fakultetu u Boru, kolege i porodica.

- Prema odredbama važećih zakona, da bi se doktorska disertacija branila, potrebno je imati najmanje jedan rad koji je objavljen u vodećim svetskim časopisima sa impak faktorom. U ovom slučaju Đorđe je uradio ukupno pet radova koji su i publikovani u ovim časopisima koji su jako bitni za naučni sistem. Prema pravilniku o izboru nastavničkog zvanja na Beogradskom univerzitetu, time što je objavljen ovoliki broj njegovih radova, može direktno biti izabran u najviše zvanje redovnog profesora, a sa druge strane neizbežno je napomenuti da na fakultetima organizacionih nauka, gotovo svim ekonomskim i pravnim fakultetima u našoj zemlji nijedan profesor do sada nije objavio rad u časopisima sa impak faktorom.
 
S obzirom na to da u ovim časopisima koji su vodeći na naučnom nebu ima preko 400.000 naslova iz raznih oblasti, najbitniji je odjek tog vašeg objavljenog rada u svetskoj javnosti.
 
U ovom slučaju već nekoliko autora iz ovih poznatih časopisa naručuje nove članke koje se Đorđe priprema da uradi u narednom periodu. Još jedna od bitnih stvari jeste to što je u studiji o proceni uticaja na životnu sredinu izgradnje nove topionice i fabrike za proizvodnju sumporne kiseline, u tehnološkom delu korišćen Đorđev citat, odnosno poglavlje iz njegove doktorske disertacije koji se odnosi na višekriterijumsku analizu atmosferskog zagađenja sumpor-dioksida (SO2) i suspendovanih čestica (PM10) materijama u urbanoj okolini topionice bakra u Boru, što je svojevrtsan dokaz da njegovi radovi jesu značajni. Jednostavno mogu reći da je Đorđe momak koji puno obećava - kazao je prof. Živković.

Izvor: Blic
Ocena: 
Vaša ocena: 
   
  • Pošalji prijatelju
  • Del.icio.us
  • Digg
  • My Web
  • Facebook
  • MySpace
  • Newsvine
  • Google

Učitavanje ...
LoadingImage