Jdinstvena analiza tendera
PRETRAGA
OBRAZOVANJE
STIPENDIJE NA FACEBOOK-U
VESTI
Naslov:
Rezultati javnog poziva studentima za učešće u programu saradnje Grada Pančeva i Britanskog saveta
Datum:
29.03.2011
Izvor:
Gradonačelnica grada Pančeva, dana 24.03. 2011. godine, razmatrala je Predlog za donošenje Zaključka u vezi sa predlogom Komisije za odabir kandidata u okviru realizacije Programa saradnje grada Pančeva i Britanskog saveta u oblasti stručnog usavršavanja, a na osnovu raspisanog Javnog poziva studentima za učešće u Programu saradnje grada Pančeva i Britanskog saveta u oblasti stručnog usavršavanja za 2011. godinu, te je na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS» broj 129/07) i članova 54. i 99. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 8/08 i 4/09), donela sledeći

 Z A K Lj U Č A K

Gradonačelnica grada  Pančeva prihvata predlog Komisije za odabir kanditata u okviru realizacije Programa saradnje grada Pančeva i Britanskog saveta u oblasti stručnog usavršavanja, a  na osnovu raspisanog Javnog poziva  studentima za učešće u Programu saradnje grada Pančeva i Britanskog saveta u oblasti stručnog usavršavanja za 2011. godinu i Memoranduma o saradnji u oblasti obrazovanja, razvijanja obrazovnih kapaciteta, stručnog usavršavanja, povećanja zaposlenosti kroz razvoj stručnog usavršavanja, saradnje između obrazovnih institucija na međunarodnom nivou u periodu od 2009. - 2011. godine, broj III-09-61-6/09 od  05.06.2009. godine.

Gradonačelnica grada Pančeva prihvata redosled rangiranih kandidata  iz stava 1.ovog zaključka, prema  tabeli 3., koja je sastavni deo ovog zaključka.
 
Komisija predlaže dva potencijalna kandidata u postupku odabira, koji su rangirani po sledećem rasporedu:

1. Ana Marija Popović, diplomirani politikolog iz Pančeva, koja je prvorangirana kandidatkinja u postupku odabira kandidata koji će dobiti priliku da se stručno usavršava  u Velikoj Britaniji;

Ukoliko Ana Marija Popović ne bude u mogućnosti da ode na stručno usavršavanje, određen je kandidat koji će dobiti priliku za stručno usavršavanje  u Velikoj Britaniji i to:

2. Milan Sovilj, diplomirani inženjer arhitekture iz Pančeva

Predloženi kandidati se upućuju na polaganje IELTST testa u organizaciji Britanskog saveta, koji je ujedno i preduslov za prijavljivanje kandidata i polaganje prijemnog ispita na željenim obrazovnim institucijama u Velikoj Britaniji.

Nakon toga, Komisija će Gradonačelnici grada Pančeva predložiti konačan Predlog odabranih kandidata u okviru realizacije programa saradnje grada Pančeva i Britanskog saveta u oblasti stručnog usavršavanja.

Izvor: Grad Pančevo
Ocena: 
Vaša ocena: 
   
  • Pošalji prijatelju
  • Del.icio.us
  • Digg
  • My Web
  • Facebook
  • MySpace
  • Newsvine
  • Google

Učitavanje ...
LoadingImage