Jdinstvena analiza tendera
PRETRAGA
OBRAZOVANJE
STIPENDIJE NA FACEBOOK-U
VESTI
Naslov:
Rezultati javnog poziva "STUDENTSKA ZIMSKA PRAKSA"
Datum:
08.02.2012
Izvor:
Na osnovu Zaključka Gradonačelnice grada Pančeva broj II-06-020-1/2012-87 od 03.02.2012. godine, objavljujemo Listu studenata koji su odabrani za učešće u programu "Studentska zimska praksa"

1. Dušan Sinđić, Fakultet dramskih umetnosti (Dom omladine Pančevo)
2. Oleg Misirača,Fakultet dramskih umetnosti  (Dom omladine Pančevo)
3. Ivana Đurka,    Filološki fakultet Beograd (Gradska biblioteka Pančevo)
4. Dragana Cvetković,Filološki fakultet Beograd (Gradska biblioteka Pančevo)
5. Stefan Petrović,Fakultet organizacionih nauka 4 godina (Dom kulture „25. maj“ Dolovo)
6. Ivana Popov, Fakultet organizacionih nauka Beograd (Dom kulture „25. maj“ Dolovo)
7. Bojana Jorgić, Medicinski fakultet Beograd (Apoteka FABEG)
8. Spasenija Petkov,Ekonomski fakulte Beograd (Banca Intesa)
9. Aleksandra Jovanov,Beogradska poslovna škola strukovnih studija (Banca Intesa)
10. Vojinović Tamara, Ekonomski fakultet Beograd (PASSAGE GROUP)
11. Jasna Ignjatović,Visoka škola strukovnih studija za računovodstvo i berzantsko poslovanje (PASSAGE GROUP)
12. Miloš Bakračević, Fakultet za poslovne studije Beograd Beograd (PASSAGE GROUP)
13. Ivana Milosavljević, Internacionalni fakultet u Novom Pazaru (JP „Gradska stambena agencija“)
14. Nebojša Rulić, Pravni fakultet Beograd (JP „Gradska stambena agencija“)
15. Aleksandar Marinković,Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija (NIS a.d. Novi Sad, Blok Prerada RNP)
16. Zdravković Predrag, Mašinski fakultet Beograd (NIS a.d. Novi Sad, Blok Prerada RNP)
17. Milan Lalić, Mašinski fakultet Beograd (NIS a.d. Novi Sad, Blok Prerada RNP)
18. Branislav Andrić, Elektrotehnički fakultet Beograd (NIS a.d. Novi Sad, Blok Prerada RNP)
19. Dragan Barišić, Mašinski fakultet Beograd (NIS a.d. Novi Sad, Blok Prerada RNP)
20. Jovan Maričić, Mašinski fakultet Beograd (NIS a.d. Novi Sad, Blok Prerada RNP)
21. Danka Ćorović, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd (NIS a.d. Novi Sad, Blok Prerada RNP)
22. Ksenija Živanov, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd (NIS a.d. Novi Sad, Blok Prerada RNP)
23. Jelena Ilić, Fakultet za fizičku hemiju Beograd (NIS a.d. Novi Sad, Blok Prerada RNP)
24. Gagić Tanja, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd (NIS a.d. Novi Sad, Blok Prerada RNP)
25. Marija Vujić, Arhitektonski fakultet Beograd (Beoncin d.o.o.)
26. Jelena Atanasovski,Fakultet primenjenih umetnosti(Kulturni centar Pančeva)
27. Jelena Simić, Fakultet za menadžment F@M Novi Sad (Kulturni centar Pančeva)
28. Dositej Šajinović, Mašinski fakultet Beograd (a.d. „Utva Milan Premasunac“ Kačarevo)
29. Stevan Stevanović, Beogradska poslovna škola strukovnih studija (a.d. „Utva Milan Premasunac“ Kačarevo)
30. Marija Ćojbašić,Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Novi Sad (a.d. „Utva Milan Premasunac“ Kačarevo)
31. Veljko Oparnica, Fakultet muzičke umetnosti Beograd (Dom kulture „3. oktobar“ Banatsko Novo Selo)
32. Teodora Boljanac,Akademija umetnosti Novi Sad (Dom kulture „3. oktobar“ Banatsko Novo Selo)
33. Bojan Boljanac, Fakultet filoloških nauka Univerzitet u Novom Pazaru (Dom kulture „3 oktobar“ Banatsko Novo Selo)   
34. Kristina Ercegovac,Ekonomski fakultet Beograd (Dom kulture „3. oktobar“ Banatsko Novo Selo)
35. Goran Bogojević, Visoka škola elektrotehnike i računarskih studija „Elektrovojvodina“ d.o.o. Novi Sad – „Elektrodistribucija Pančevo“
36. Milan Lazarov, Visoka škola eletrotehnike i računarstva strukovnih studija „Elektrovojvodina“ d.o.o. Novi Sad – „Elektrodistribucija Pančevo“
37. Nadica Tomić,Mašinski fakultet Beograd („HIP – Petrohemija“ a.d. Pančevo - u restrukturiranju)
38. Marija Šimšić, Tehnološko-metalurški fakutet Beograd („HIP – Petrohemija“ a.d. Pančevo - u restrukturiranju)
39. Dina Ćehović,Tehnološko-metalurški fakultet Beograd(„HIP – Petrohemija“ a.d. Pančevo - u restrukturiranju)
40. Marija Kicošević,Tehničko-metalurški fakultet Beograd (JKP „Vodovod i kanalizacija“)
41. Aleksandar Sekulić, Građevinski fakultet Beograd (JKP „Vodovod i kanalizacija“)
42. Tamara Markov,Pravni fakultet Beograd (JKP "Higijena")
43. Bojana Čajka,Fakultet za ekonomiju i administraciju (FEFA) Beoograd (JKP "Higijena")
44. Dejana Kočić,Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika (JKP "Higijena")
45. Danjela Radosavac,Ekonomski fakultet Beograd (JKP "Higijena")
46. Ivana Stojanović, Pravni fakultet Beograd (Više javno tužilaštvo)
47. Milena  Tasić, Ekonomski fakultet Beograd (AIK banka)
48. Marina Škaljak, Ekonomski fakultet Beograd (AIK banka)
49. Vojislav Prekić Ekonomski fakulte Beograd  (AIK banka)
50. Marija Deanović, Filološki fakultet Beograd (JKP „Zelenilo“)
51. Željka Ćuk,    Internacionalni fakultet u Novom Pazaru (JKP „Grejanje“)
52. Tamara Milošević,Beogradska poslovna škola (Preduzeće za međunarodnu špediciju „Jugošped“ a.d. Beograd, filijala Pančevo)
53. Nemanja Tasković,Saobraćajni fakultet (JP "Direkcija za uređenje i izgradnju Pančeva" Pančevo)
54. Sandra jakimovski, Stomatološki fakultet (Stomatološka ordinacija „Šestica“)
55. Ognjanović Maša,Beogradska poslovna visoka škola strukovnih studija    (Preduzeće za međunarodnu špediciju „Jugošped“ a.d. Beograd, filijala Pančevo)
56. Saša Lajović, Saobraćajni fakultet (JKP „Autotransport Pančevo“)
57. Milena Bekić,Visoka turistička škola strukovnih studija (Agencija za turizam „Luna“)
58. Nemanja Bojić,Biološki fakultet Beograd (Medicinska škola „Stevica Jovanović“)
59. Miloš Pešić, Teološki fakultet U Beogradu (Srpska pravoslavna crkva- Crkvena opština Pančevo)
60. Marelj Dušan, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija (Gerontološki centar Pančevo)
61. Sandra Miščević, Ekonomski fakultet Beograd (Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom)
62. Ivana Jakšić, Beogradska poslovna škola strukovnih studija (JKP „BNS“ Banatsko Novo Selo)
63. Nenad Dupor, Beogradska poslovna škola strukovnih studija (JKP „BNS“ Banatsko Novo Selo)
64. Jovana Belenzada,Univerzitet u Novom Pazaru    (Otvoreni univerzitet „Marko Kulić“)
65. Vedrana Janković, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru (Mašinska škola „Pančevo“ Pančevo)
66. Aleksandra Stanišić,Poljoprivredni fakultet Beograd (Zemljoradnička zadruga „Novoseljanka“)
67. Olivera Stanišić, Poljoprivredni fakultet Beograd (Zemljoradnička zadruga „Novoseljanka“)
68. Eleonora Đurka,Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov Vršac (Predškolska ustanova „Dečja radost“ Pančevo)
69. Nikoleta Veljanski, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov" Vršac (Predškolska ustanova „Dečja radost“ Pančevo)
70. Monika Sel,Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov Vršac" (Predškolska ustanova „Dečja radost“ Pančevo)
71. Zorana Tomašević, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov" Vršac (Predškolska ustanova „Dečja radost“ Pančevo)
72. Bogdan Jorgović- Pejić, Fakultet za kulturu i medije Univerzitet Megatrend (d.o.o. "Božić i sinovi")
73. Vladimir Martić, Matematički fakultet Beograd („SILEX“ d.o.o. Pančevo)
74. Marija Veličković, Učiteljski fakultet u Beogradu (Predškolska ustanova „Dečja radost“ Pančevo)
75. Anja Petruc, Filozofski fakultet Beograd (Dom zdravlja Pančevo, Dispanzer za decu i omladinu)
76. Marija Sampor, Poljoprivredni fakultet Beograd (HIP „Azotara“ d.o.o.)
77. Dupor Bojana, Poljoprivredni fakultet Beograd (Zemljoradnička zadruga „Novoseljanka“)
78. Simo Radulović, Građevinski fakultet Beograd (d.o.o. Radus -BNS- GP Pančevo)
79. Tamara Pejaković,Ekonomski fakultet Beograd (O.Š. „Mara Mandić“)
80. Vesna Dodić,Učiteljski fakultet U beogradu (Predškolska ustanova „Dečja radost“ Pančevo)
81. Mirela Flora, Ekonomski fakultet Beograd (Zemljoradnička zadruka „Novoseljanka“ Banatsko Novo Selo)
82. Nenad Kurilj, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Beograd (Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“ Pančevo)
83. Vesna Zubić, Fakultet političkih nauka Beograd (Preduzeće za promet, trgovinu i usluge „Sinaf“ d.o.o.)
84. Aleksandra Samardžić (Arhitektonski fakultet Beograd (Mega modulor d.o.o.)
85. Irena Kovač, Fakultet muzičke umetnosti Beograd (O.Š. „Sveti Sava“ Pančevo)
86. Milan Milin, Visoka škola eletrotehnike i računarstva srukovnih studija Beograd (RTV Pančevo)
87. Miroljub Ivankov, Mašinski fakultet Beograd    (a.d. „Seme Tamiš u restrukturiranju“)
88. Marija Kolarski,Fakultet za međunarodnu ekonomiju Univerzitet Megatrend („ALUBOND EUROPE“ d.o.o.)
89. Dušan Nebrigić, Visoka građevinsko geodetska škola strukovnih studija („Geovizija“  d.o.o. Pančevo)
90. Izabela Matijević, Filološki fakultet Beograd (O.Š. „Vasa Živković“)
91. Nemanja Kalkan, Beogradska poslovna škola visokih strukovnih studija (JKP „BNS“ Banatsko Novo Selo)
92. Žaklina Dupor, Fakultet humanističkih nauk (O.Š. „Žarko Zrenjanin“ Banatsko Novo Selo)
 
Studentska zimska praksa počinje u utorak 07.02.2011. godine. Molimo studente kojima je odobrena praksa da kontaktiraju navedenog poslodavca radi dobijanja informacija o tačnom vremenu početka prakse.

Izvor: Opština Pančevo
Ocena: 
Vaša ocena: 
   
  • Pošalji prijatelju
  • Del.icio.us
  • Digg
  • My Web
  • Facebook
  • MySpace
  • Newsvine
  • Google

Učitavanje ...
LoadingImage