Jdinstvena analiza tendera
PRETRAGA
OBRAZOVANJE
STIPENDIJE NA FACEBOOK-U
STRUČNA USAVRŠAVANJA

Strucna usavrsavanjaSavremeni uslovi u kojima živimo i radimo, zahtevaju da se dosada stečena znanja dodatno usavršavaju. Sposobnost kandidata da kontinuirano uče, usavršavaju se, prikupljaju nova znanja i nesebično ih dele, jedan je od najvažnijih uslova za napredak u karijeri.

U takvom okruženju koje se zasniva na znanju, najbitnije ulaganje koje svako može da napravi jeste ulaganje u sebe i svoju edukaciju.

Sa druge strane, zbog izuzetno mobilnog tržišta rada, i firmama se nameće kao obaveza da kontinuirano ulažu u ljudski kapital, odnosno da edukuju svoje zaposlene i podstaknu ih da svoje potencijale iskoriste na najbolji način. Upravo je organizovanje i pružanje neprestanog obrazovanja zaposlenih jedan od ključnih elementa dugoročnog uspeha.

Stručno usavršavanje u kompanijama je stalno učenje u cilju podizanja nivoa znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova radnog mesta i može da se sprovodi putem seminara, stručnih savetovanja, predavanja. 

Stručno usavršavanje na fakultetima se sprovodi kroz specijalističke, magistarske i doktorske studije.

 

Lista oglasa   Aktivni oglasi za stručna usavršavanja:
  Lista oglasa

 

Saveti za stručna usavršavanja   Saveti za stručna usavršavanja:
 Zašto se usavršavati?
 Gde se može pronaći stručno usavršavanje?
 Kako se prijaviti na oglas za stručno usavršavanje?

 

Stručna usavršavanja na email    Oglasi za stručna usavršavanja na email:
  Prijavi se na Alert!

Učitavanje ...
LoadingImage