Jdinstvena analiza tendera
PRETRAGA
OBRAZOVANJE
STIPENDIJE NA FACEBOOK-U
VESTI
Naslov:
Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje
Datum:
24.12.2010
Izvor:
Danas je u Privrednoj komori Srbije sa početkom potpisan ''Protokol o saradnji partnera na razvoju doživotnog preduzetničkog obrazovanja'' u organizaciji Građanskih inicijativa, Privredne komore Srbije i Programa UN za razvoj.

Potpisivanjem Protokola ustanovljava se Nacionalno parterstvo privatnog, javnog i civilnog sektora koji će zajedničkim snagama raditi na promociji i uvođenju preduzetničkog učenja u obrazovni sistem Srbije. Ovaj vid učenja će mladima omogućiti sticanje znanja i kompetencija za preduzetništvo, a to će im olakšati traženje i nalaženje posla. „Upravljačko telo parterstva će biti Savet partnera a njegovo osnivanje biće obeleženo u januaru 2011. godine.“, rekao je Marko Stojanović iz Građanskih inicijativa.

Protokol o partnerstvu je deo ''Memoranduma o razumevanju u vezi sa izradom i implementacijom politike doživotnog preduzetničkog obrazovanja'' kog su predstavnici Ministarstava prosvete i ekonomije i regionalnog razvoja, potpisali 24. novembra 2010. godine. Ovim dokumentom dva ministarstva su se obavezala da zajednički rade na uvođenju preduzetničkog učenja u sistem obrazovanja i obuke u Republici Srbiji.

„Vlada Srbije komunicira sa Univerzitetom i privredom, ali za mlade je važno da se uspostavi komunikacija ova dva poslednja: Univerziteta i privrede. Privrednici treba da nam kažu kakav im kadar treba da bi Univerzitet mogao mladima da pruži ta znanja.“ rekao je rektor beogradskog univerziteta prof dr Branko Kovačević. Živimo u vremenu koje se temelji na novim tehnologijama i mladi danas sve manje žele da na jednom radnom mestu ostanu do svoje penzije, istakao je Kovačević. U vremenu u kom 99% privrednog sektora čine mala i srednja preduzeća, ospososobljavanje mladih da deluju i razmišljaju kao preduzetnici, povećaće im šanse da lakše nađu posao nakon završenog školovanja.
 
U 2011. godini Nacionalno partnerstvo će raditi na nacrtu Strategije za doživotno preduzetničko učenje koja će nakon predviđene javne rasprave, biti podneta Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.

Izvor: Poslovno jutro
Potpisnici Protokola i članovi Nacionalnog parterstva su:

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo omladine i sporta, Konferencija univerziteta Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Privredna komora Srbije, Unija poslodavaca Srbije, Beogradska otvorena škola i NVO Građanske inicijative.

Kreiranje institucionalnog okvira za preduzetničko učenje je važan preduslov za rešavanje pitanja nezaposlenosti mladih, razvoj malih i srednjih preduzeća i harmonizaciju domaćih propisa sa zakonodavstvom Evropske unije.

Potpisivanje Protokola deo je projekta „Zapošljavanje i migracije mladih“ kog sprovode četiri agencije Ujedinjenih nacija, a finansira Španski fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva i Vlada Republike Srbije.
Ocena: 
Vaša ocena: 
   
  • Pošalji prijatelju
  • Del.icio.us
  • Digg
  • My Web
  • Facebook
  • MySpace
  • Newsvine
  • Google

Učitavanje ...
LoadingImage