Jdinstvena analiza tendera
PRETRAGA
OBRAZOVANJE
STIPENDIJE NA FACEBOOK-U
VESTI
Naslov:
Centar za poslovne treninge, u okviru projekta ”Bootcamp treninzi: poslovne veštine ključne za posao”, poziva Vas da se prijavite na konkurs, preuzmete inicijativu, budete svoji i kreirate sami svoju budućnost!
Datum:
06.11.2017
Izvor:
Šta je Centar za poslovne treninge?
Centar za poslovne treninge je visoko specijalizovano udruženje čija je primarna delatnost edukacija i organizacija aktivnosti za karijerno usavršavanje srednjoškolaca, studenata i mladih kako bi na što lakši način pronašli svoje mesto na tržištu rada.

Kome su namenjeni programi?
 • studentima završnih godina studija, apsolventima i mladim nezaposlenim svih struka i profila
 • trening je predviđen za period: 04.12. - 22.12.2017. godine
Program:
 • Trajanje 3 nedelje, svakodnevno (radni dani / ponedeljak-petak) u periodu od 9.30-16.30h
 • 16 polaznika 

Druga nedelja programa – IZAZOV POSLODAVCA:
 • Primеnа vеštinа i znаnjа stеčеnih u prvој nеdеlјi prоgrаmа uz uklјučivanje prеdstаvnika kоmpаniја kојi ćе prikаzаti prоblеmе sа kојimа sе suоčаvајu u svаkоdnеvnоm rаdu.
Treća nedelja programa – NAĐI SVOJ PUT:
 • razgovori sa HR-om i simulacija intervjua sa polaznicima
 • Life coaching
Program edukacije je sačinjen prema potrebama kompanija i njihovim zahtevima za kompeticijama koje mladi nezaposleni nisu imali priliku da steknu u toku studiranja.
 • Sertifikate o završenoj obuci izdaje kompanija SciEd Technologies doo.
 • Cilj obuke je da mladi nezaposleni na kraju obuke steknu dovoljno praktičnih znanja i veština, kao i praktičnog iskustva koje će im pomoći da lakše dođu do zaposlenja.

Kontakt:
telefon: +381 60 724 33 11

Problem
Nezaposlenost i neaktivnost kao jedan od najvećih problema sa kojima se mladi suočavaju prepoznat je od strane Republike Srbije i doneta su brojna strateška dokumenta i predložene različite mere i aktivnosti radi rešavanja istih. Međutim, rezultati u praksi su neprimetni, od 2008. do 2014. neaktivnost mladih povećana je za 5.8% (sa 66,2% na 72%), a sa njom je usko povezana i stopa nezaposlenosti kod mladih. Sa druge strane, prema godišnjim istraživanjima Unije poslodavaca Srbije, nedostatak adekvatnih kadrova je na trećem mestu prepreka u razvoju poslovanja, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku poseban problem nastaje kada diplomci treba da se zaposle, 18,5 % osoba sa visokim obrazovanjem čeka na posao između dve i četiri godine.

Šta Vam nudimo:
Kompanija SciEd Technologies doo zajedno sa udruženjem Centar za poslovne treninge (osnovano od strane navedene kompanije), nudi mladima potpuno novi koncept treninga:
 • Treninzi veština
Unapređenje hard i soft veština koje su neophodne inovativnim kompanijama i uvežbavanje primene istih radi boljeg razumevanja potreba klijenata i donošenja prave odluke na osnovu priloženih podataka.
 • Realno iskustvo
Rešavanje poslovnih izazova u okviru malih timova uporedo sa rukovodiocima vrhunskih kompanija.
 • Kontakti sa poslodavcima
Ostvarivanje dragocenih kontakata sa rukovodiocima kompanija i njihovim zaposlenima, a što će kasnije rezultirati iskustvom u daljem razvijanju poslovnih kontakata.

Šta Vam je potrebno za program?
 • radna biografija (OBAVEZNO preuzeti template sa sajta za prijavu / www.poslovnitrening.rs)
 • motivaciono pismo

Troškovi programa za mlade nezaposlene?
Program treninga je besplatan (finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta u okviru projekta “Bootcamp treninzi: poslovne veštine ključne za posao”).
Po završetku treninga uz dodelu sertifikata biće održana konferencija sa predstavnicima MOS-a, kompanija, medija radi promovisanja neformalnog obrazovanja, mentorstva i medjusektorske saradnje u cilju povećanja zaposlenja i zapošljivosti mladih.

Prijavi se na sajtu www.poslovnitrening.rs, konkurs je otvoren od 30.oktobra do 27.novembra 2017. godine
Ocena: 
Vaša ocena: 
   
 • Pošalji prijatelju
 • Del.icio.us
 • Digg
 • My Web
 • Facebook
 • MySpace
 • Newsvine
 • Google

Učitavanje ...
LoadingImage